วิธีดูขนาดล้อกระทะกับรถที่ใช้ ความรู้เน้นๆ

วิธีดูขนาดล้อกระทะกับรถที่ใช้ ความรู้เน้นๆ

เมื่อเราเลือกใช้รถยนต์เป็นพาหนะนำทางแล้ว ก่อนจะใช้รถยนต์ควรทำความรู้และศึกษาหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทุกส่วนภายในรถยนต์ของเรา เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญ มาเริ่มกันที่ แก้มของยางรถยนต์ ซึ่งจะบอกขนาดของยาง, ผู้ผลิต, รุ่น, อัตราสูงสุดของการเติมลม, ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ความเร็วสูงสุดที่สามารถรับ(วิ่ง)ได้, วันที่ผลิต(สัปดาห์/ ปี ค.ศ.), และข้อความเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ จะมีการสังเกตุง่ายๆ ดังนี้

ตัวอย่างเช่น P185/75 R14 82S DOT 0500

P หมายถึง ถูกออกแบบให้ใช้กับรถยนต์นั่ง (passenger car)

185 หมายถึง หน้ากว้างของยาง ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร

75 หมายถึง ความกว้างของแก้มยาง มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อ เทียบสัดส่วนกับหน้ากว้างของยาง

R หมายถึง เป็นยางเรเดียล ซึ่งยางเกือบทั้งหมดเป็นยางเรเดียลอยู่แล้ว ในบางโอกาสอาจจะเห็นอักษรตัวอื่น ซึ่งมีอยู่น้อยมาก เช่น D หรือ B ซึ่งแสดงถึงว่าเป็นยางแบบ bias ply tire (ห้ามใช้ยางแบบเรเดียล และ bias ply tire) ผสมกัน

14 หมายถึง เส้นผ่าศูนย์กลางของกะทะล้อ มีหน่วยวัดเป็นนิ้ว

82 หมายถึง ดรรชนีน้ำหนักบรรทุก (load index) ซึ่งกำหนด โดยผู้ผลิตยาง (Rubber ManufacturersAssociation)

S หมายถึง ความสามารถในการทำความเร็วสูงสุด (Tire’s maximum speed rating)

0500 หมายถึง วันที่ผลิต

ตัวเลขหลังตัวอักษร DOT เป็นเลข 3-4 หลัก จะบอกถึงวันที่ผลิต

ตัวเลข 2 ตัวแรก 05 บอกถึงสัปดาห์ที่ทำการผลิตคือ สัปดาห์ที่ 5 ของปี

ตัวเลข 2 ตัวหลัง 00 บอกถึงปีที่ผลิต ในที่นี้คือปี ค.ศ. 2000

ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการดูแลรักษารถยนต์และรู้วันเดือนปีที่ผลิต เป็นผลดีแก่การใช้งาน เพราะเมื่อใช้ไปนานๆแล้ว ก็ต้องมีการสึกหรอของล้อกระทะและยางรถยนต์ เพราะฉะนั้นการสังเกตุตัวเลขที่แก้มยางนั้น ถือเป็นส่วนสำคัญในการใช้งาน  ต้องหมั่นตรวจเช็คและดูแลรถยนต์อยู่เสมอ หลักวิธีการง่ายๆเพียงเท่านี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และเรียนรู้อีกด้วย  นอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณสำคัญที่จำทำให้ทราบถึงว่าเมื่อไรควรเริ่มเปลี่ยนล้อกระทะ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพที่ดี และไม่ละเลยรถยนต์ เพราะเปรียบเสมือนร่างการของคนเราที่ต้องการ การดูแลเอาใจใส่ หากไม่มีการตรวจสอบหรือดูแลรักษา สภาพการใข้งานของรถยนต์นั้นก็จะหมดสภาพไว อยากให้รถยนต์มีสภาพที่คงทนอยู่นานต้องดูแลรักษาเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้